Inne Spojrzenie

O Konkursie



Witamy na stronie internetowej Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Inne Spojrzenie". Konkurs organizowany jest od  2002 roku, dla dzieci i młodzieży przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu.

Na konkurs napływa co roku kilka tysięcy prac, będących artystyczną realizacją tematu przewodniego.  W dotychczasowych czternastu edycjach mieliśmy okazję oglądać  37247 prac plastycznych z Polski oraz z 49 państw Europy, Azji, Afryki i Ameryki Północnej i Australii. Najważniejszym sukcesem projektu jest jednak zaangażowanie młodych zdolnych ludzi, pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych, do twórczej refleksji nad otaczającym ich światem i dialogu o wspólnych wartościach. Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem środowiska i na stałe wpisał się w kalendarz imprez artystycznych w naszym mieście. Tradycyjnie nagrodzone i wyróżnione prace prezentowane są podczas wystawy pokonkursowej..

Konkurs "Inne Spojrzenie" jest nie tylko ogromnym wsparciem dla utalentowanych dzieci i młodzieży, ale służy też celom charytatywnym. 

 

CELE KONKURSU:

  • promocja talentu dzieci i młodzieży
  • zachęcanie młodych ludzi, pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych do twórczej refleksji nad otaczającym światem i dialogu o wspólnych wartościach
  • poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
  • wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży.
  • kształtowanie postaw empatycznych i prospołecznościowych uczestników poprzez przekazanie nadesłanych do Organizatora prac na cel charytatywny.


FACEBOOK

ZASIĘG KONKURSU