Inne Spojrzenie

Regulamin 2007Uczestnicy:

 • w kategorii dziecięcej: uczniowie w wieku: 6- 9 lat, 10 - 13 lat,
 • w kategorii młodzieżowej: uczniowie w wieku: 14 - 16 lat, 17 - 19 lat.

Ocena prac:

Jury, składające się z artystów plastyków współpracujących z Organizatorem, oceni zgłoszone prace, przyznając: Grand Prix oraz nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, dyplom pamiątkowy i katalog wystawy pokonkursowej.

Zasady uczestnictwa:

 • nadesłanie prac plastycznych nieprezentowanych w innych konkursach,
 • technika – rysunek , malarstwo, collage, grafika,
 • format pracy – A4 ( 210mm x 297mm ), A3 (297mm 420mm),
 •  trwale umocowana na odwrocie pracy karta zgłoszenia, nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować, nie oprawiać.

Terminy:

 • przyjmowanie prac konkursowych – do 30.03.2007r.,
 • publikacja komunikatu jury o wynikach Konkursu – 30.04.2007r. tylko na stronie internetowej,
 • uroczystość podsumowania Konkursu – 25.05.2007r., o godz. 17.00 w siedzibie Organizatora.

Informacje końcowe:

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania zgłoszonych prac konkursowych,
 • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu. - Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 • prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora. - Udział w konkursie jest bezpłatny.