Inne Spojrzenie

Regulamin 2014Szanowni Nauczyciele.  Drodzy uczestnicy Konkursu.

 

             Rozpoczynamy kolejną, dwunastą edycję naszego plastycznego projektu – konkursu, który zainspirował do twórczego działania uczniów nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach świata. Nasz konkurs jest przykładem, że jedna idea może połączyć  młodych ludzi w każdym zakątku naszego globu, jeżeli tylko obdarzeni są wyobraźnią i pasją. W poprzednich edycjach zadania konkursowe skupione były wokół wspólnych wartości. W tym roku temat przewodni ma służyć bliższemu poznaniu samych twórców i ich miejsca na Ziemi.

Przygotujcie więc prace konkursowe i pokażcie nam Wasze

 
 

                                                                  Magiczne Miejsce:

 

- miejsce o wyjątkowej urodzie lub niespotykanych walorach (przyrodniczych, turystycznych, historycznych), przyciągające ludzi swym pięknem, będące wizytówką kraju/okolicy,

- miejsce, które  każdy z nas chowa w pamięci;  takie, w którym czuje się bezpiecznie i  szczęśliwie,

- miejsce inspirujące do twórczego działania, pobudzające wyobraźnię, nawet jeżeli jest zwyczajne,

- miejsce, gdzie mieszkają wyjątkowi ludzie…

albo…

być może…

miejsca tego nie ma na żadnej z map świata, gdyż….

                                                                        istnieje wyłącznie w Waszej  wyobraźni… i będzie dla Was

i dla widzów niezwykłą niespodzianką oraz przygodą.

                                                                        

Czekamy na  konkursowe prezentacje z ogromną ciekawością.

 

Elżbieta Malinowska-Gulińska

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1

w Sosnowcu

 

Uczestnicy:

Kategoria dziecięca:

uczniowie w wieku:    6-  9 lat,    10 - 13 lat.

Kategoria młodzieżowa:

uczniowie w wieku:  14 - 16 lat,    17 - 19 lat.

 

Ocena prac:

Jury przyzna:

Grand Prix  - medal, dyplom, nagroda rzeczowa.

Nagrody -  medal, dyplom.

Wyróżnienia - dyplom.

 

Wybrane prace zostaną przekazane na cel charytatywny wskazany przez Organizatora.

 Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu.

 

Zasady uczestnictwa:

 •  nadesłanie   prac    plastycznych    nieprezentowanych  w  innych konkursach,
 •  technika:  rysunek,  malarstwo, collage, grafika, fotografia,  grafika     komputerowa  (prace   wydrukowane  na papierze fotograficznym),
 • maksymalny format prac: 70 cm x 50 cm,
 • trwale umocowana na odwrocie pracy karta zgłoszenia,
 • nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować, nie oprawiać.

 

Terminy:

 • przyjmowanie prac konkursowych do 28.02.2014 r. ( decyduje data stempla pocztowego)
 • publikacja wyników Konkursu 31.03.2014 r. tylko na stronie internetowej www.innespojrzenie.sosnowiec.pl 
 • termin uroczystości podsumowania Konkursu oraz wystawy pokonkursowej zostanie podany razem z komunikatem o wynikach Konkursu.

 

Informacje końcowe:

 • Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania zgłoszonych prac konkursowych.
 • Podpis nauczyciela na karcie zgłoszenia jest   potwierdzeniem oryginalności pracy.
 • Prace przesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 • Uczestnik Konkursu, zgłaszając swoją pracę wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie tej pracy na cel charytatywny wskazany  przez Organizatora. 
 • Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny  z akceptacją Regulaminu.
 •   Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Prace należy przesłać na adres:

 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 1

UL.GRABOWA 2, 41-200 SOSNOWIEC

tel: (+48) 32 265 11 97

e-mail: opp1@sosnowiec.edu.pl

www.opp1.sosnowiec.ehost.plPOBIERZ REGULAMIN           KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA