Inne Spojrzenie

Regulamin 2008Tak nierealne stało się rzeczywiste... tak abstrakcyjne stało się realistyczne... jesteśmy zagrożeni !!!

Jak donoszą Media: „Wirus komputerowy HtpZ//34 Colosseum zaatakuje polskie miasto Sosnowiec!!! ( 50º18'N, 19º10'E )”.

No i tyle abstrakcji... a co się stanie? Wirus zaatakuje rzeczywiście, ponieważ tematem VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Inne Spojrzenie” jest właśnie -

Wirus komputerowy.

Zatem Kochani, wymyślcie, zaprojektujcie, narysujcie, namalujcie coś czego nikt nie widział, ale o czym wiadomo, że wprowadza chaos, destabilizację i zamieszanie. Sprawia, że nic nie przebiega zgodnie z planem. Czy wirus komputerowy ma jakąś postać, formę, ciało? Czy rozpoznamy go tylko po efektach jego „pracy”? Uruchomcie wyobraźnię i znajdźcie go! Czekamy na plastyczny atak waszych wirusów.

Uczestnicy:

w kategorii dziecięcej: uczniowie w wieku: 6- 9 lat, 10 - 12 lat.

w kategorii młodzieżowej: uczniowie w wieku: 14 - 16 lat, 17 - 19 lat.

Ocena prac:

Jury oceni zgłoszone prace, przyznając: Grand Prix oraz nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, dyplom pamiątkowy i katalog wystawy pokonkursowej.

Zasady uczestnictwa:

 • nadesłanie prac plastycznych nieprezentowanych w innych konkursach,
 • technika – rysunek , malarstwo, collage, grafika, - format pracy – A4 ( 210mm x 297mm ), A3 (297mm 420mm),
 • trwale umocowana na odwrocie pracy karta zgłoszenia,
 • nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować, nie oprawiać.

Terminy:

 • przyjmowanie prac konkursowych – do 31.01.2008r.,
 • publikacja wyników Konkursu 03.03.2008r. tylko na stronie internetowej
 • uroczystość podsumowania Konkursu – 30.05.2008r., o godz. 17.00 w Muzeum w Sosnowcu.

Informacje końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowaniai promowania zgłoszonych prac konkursowych.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.
 • Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 • Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora. - Udział w konkursie jest bezpłatny. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć do Organizatora.