Inne Spojrzenie

Regulamin 2016.

„Wszelkie wspomnienia są złudne, bo teraźniejszość nadaje im inne barwy”.

/Albert Einstein/

 

Drodzy uczestnicy Konkursu, Szanowni Nauczyciele!

Zapraszam  Was do udziału w czternastej  edycji naszego Konkursu, o temacie przewodnim:

„TU I TERAZ”.

W dzisiejszych czasach dominuje pośpiech i pogoń za dobrami materialnymi, za tym by żyć przyjemniej, wygodniej, w dostatku, w otoczeniu interesujących gadżetów. Niestety coraz rzadziej pozwalamy sobie na refleksję nad samymi sobą, nad otaczającą Nas piękną rzeczywistością, nad tym co ulotne i prawdziwe. Zatrzymajmy się na chwilę, zamknijmy oczy….   Zastanówmy się, co dla Nas w danym momencie jest najważniejsze. Co stanowi dla Nas największą wartość…  Nasze życie toczy się tu i teraz. Nasze myśli wirują tu i teraz,  nasze słowa, czyny, uczucia, każdy wdech i wydech, każde uderzenie serca – to wszystko dzieje się tu i teraz.

Zatem do dzieła, odnajdźmy w sobie te wszystkie szlachetne wartości składające się na to, kim jesteśmy, jak żyjemy, jakimi chcielibyśmy być…

Przelejmy własne uczucia i myśli na karty papieru, które uchwycą nasze życie, właśnie to znaczące „tu i teraz” w całej swej prostocie i okazałości.  Uchwyćcie drodzy uczestnicy w swych pracach plastycznych wszelkie interesujące Was zjawiska z otaczającej rzeczywistości. Spróbujcie zmierzyć się z refleksją nad życiem własnym, Waszych bliskich…, nad pięknem przyrody, pięknem dnia codziennego, może dostrzeżecie coś istotnego, nad czym dotychczas się nie zastanawialiście. Na pewno dla  każdego z Was będzie to coś innego.  I na tym właśnie nam  zależy. Na różnorodności spojrzeń, perspektyw i kontekstów…

Miłej zabawy!

Elżbieta Skiba-Posikata

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu


POBIERZ REGULAMIN                 POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZEŃ

WIEK:

Dzieci i młodzież w wieku: 6-19 lat.  Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:  6 -  9 lat, 10 - 13 lat, 14 - 16 lat,   17 - 19 lat.

 

FORMAT:

A4 ( 210mm x 297mm ),    A3 (297mm x 420mm)

Prace przekraczające format A3 nie będą oceniane przez jury.

 

TECHNIKA:

Dowolna - rysunek,  malarstwo, collage, grafika, grafika komputerowa  (prace   wydrukowane  na  papierze fotograficznym)

* Uwaga! Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich. W konkursie nie będą oceniane prace przesłane pocztą elektroniczną.

 

OCENA PRAC i NAGRODY:

Jury przyzna:  Nagrodę Grand Prix  (laureat otrzyma: medal, dyplom, nagrodę rzeczową), 10 równorzędnych  nagród w każdej kategorii wiekowej (laureaci otrzymają: medal, dyplom), oraz równorzędne wyróżnienia, o których ilości zadecyduje jury (laureaci otrzymają dyplom).

 

TERMINY:

·     przyjmowanie prac konkursowych:  do 18 marca 2016 r.,

·     publikacja wyników Konkursu   tylko na stronie internetowej Konkursu www.innespojrzenie.sosnowiec.pl do dnia 29 kwietnia 2016 r.

·     termin uroczystości podsumowania Konkursu oraz wystawy pokonkursowej zostanie podany razem  z komunikatem o wynikach Konkursu.

·     wysyłanie nagród i dyplomów - do końca czerwca 2016 r.

·     ze wzglądu na ilość placówek biorących udział w Konkursie podziękowania za udział nie będą wysyłane.

 

ADRES:


OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 1

ul. Grabowa  2,

41-200 Sosnowiec,

Polska

www.opp1.sosnowiec.ehost.pl     opp1@sosnowiec.edu.pl


 

ZASADY UCZESTNICTWA:

·  prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkurs

·  prace nie mogą brać udziału w innych konkursach;

·   w konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe;

·   jeden nauczyciel może zgłosić max 10 prac swoich uczniów; nauczyciel składając swój podpis na karcie zgłoszenia potwierdza samodzielne wykonanie pracy.

· trwale umocowana na odwrocie pracy karta zgłoszenia, wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna lub pełnoletniego uczestnika

·    nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować, nie oprawiać!

·         wybrane przez Organizatora nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu: www.innespojrzenie.sosnowiec.pl

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

·    Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu. Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu.

·  Wszystkie nadesłane prace, w tym nagrodzone i  wyróżnione stają się własnością Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.

·    Uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny, składając swój podpis na karcie zgłoszenia  oświadcza, że:

o   posiada pełnię praw autorskich do pracy i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania pracy do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w wersji elektronicznej lub drukowanej.

o   przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

·   Organizator zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich oraz do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych informacyjno - promocyjnych placówki (w całości lub we fragmentach)

·     Uczestnik Konkursu, zgłaszając swoją pracę, wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie tej pracy na cel charytatywny wskazany  przez Organizatora - na aukcję internetową na rzecz budowy Hospicjum im. św. Tomasza w Sosnowcu.( http://www.fundacja.sosnowiec.pl/). Organizatorzy zadecydują, które prace zostaną przekazane na cel charytatywny.·        Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym  Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu.