Inne Spojrzenie

Regulamin 2009Uczestnicy:

 • w kategorii dziecięcej: uczniowie w wieku: 6- 9 lat, 10 – 13 lat.
 • w kategorii młodzieżowej: uczniowie w wieku: 14 - 16 lat, 17 - 19 lat.

Ocena prac:

Jury oceni zgłoszone prace, przyznając: Grand Prix oraz nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, dyplom pamiątkowy i katalog wystawy pokonkursowej.

Zasady uczestnictwa:

 • nadesłanie prac plastycznych nieprezentowanych w innych konkursach,
 • technika – rysunek , malarstwo, collage, grafika, batik
 • format pracy – A4 ( 210mm x 297mm ), A3 (297mm x 420mm),
 • trwale umocowana na odwrocie pracy karta zgłoszenia,
 • nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować, nie oprawiać.

Terminy:

 • przyjmowanie prac konkursowych – do 15.01.2009r.,
 • publikacja wyników Konkursu 30.03.2009r. tylko na stronie internetowej www.innespojrzenie.sosnowiec.pl,
 • uroczystość podsumowania Konkursu – 29.05.2009r., o godz. 17.00 w Muzeum w Sosnowcu

Informacje końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania zgłoszonych prac konkursowych.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.
 • Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 • Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć do Organizatora:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1

ul. Staropogońska 64 a, 41-200 Sosnowiec

tel. +48 032 290 62 79 , fax +48 032 290 08 16

e-mail: opp1@sosnowiec.edu.pl www.opp1.sosnowiec.ehost.pl

POBIERZ REGULAMIN (pdf)

POBIERZ REGULAMIN (word)