Inne Spojrzenie

Regulamin 2010Zobacz:

wstajesz, ubierasz się, jesz śniadanie, idziesz do szkoły, odwiedzasz przyjaciół, rozmawiasz z rodzicami....

Pomyśl:

co będzie jutro…, za 100 dni, za 10 lat, 25 lat, 100 lat, 150 lat, 400 lat…

Tak!

Narysuj, namaluj, jak będzie wtedy wyglądał Twój świat, albowiem dzięki Twojej wyobraźni możliwa jest

podróż do przyszłości.


Z tej fascynującej podróży przyślij nam dokument, czyli pracę konkursową. I koniecznie zanotuj, jaki dzień, miesiąc i rok wskazały wtedy futurystyczne kalendarze.


W imieniu zespołu organizatorów:

Elżbieta Malinowska-Gulińska Dyrektor OPP nr 1 w Sosnowcu


Uczestnicy:

 • W kategorii dziecięcej; uczniowie w wieku: 6- 9 lat, 10 - 13 lat.
 • W kategorii młodzieżowej: uczniowie w wieku: 14 - 16 lat, 17 - 19 lat.

Ocena prac:

Jury oceni zgłoszone prace, przyznając: Grand Prix oraz nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Nagrodzeni otrzymają dyplom pamiątkowy, katalog wystawy pokonkursowej oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i organizatora Konkursu. Wyróżnieni otrzymają dyplom pamiątkowy oraz katalog wystawy pokonkursowej.

Zasady uczestnictwa:

 • nadesłanie prac plastycznych nieprezentowanych w innych konkursach,
 • technika – rysunek , malarstwo, collage, grafika, batik,
 • format pracy – A4 ( 210mm x 297mm ), A3 (297mm x 420mm),
 • trwale umocowana na odwrocie pracy karta zgłoszenia,
 • nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować, nie oprawiać.

Terminy:

 • przyjmowanie prac konkursowych – do 29.01.2010r.,
 • publikacja wyników Konkursu 29.03.2010r. tylko na stronie internetowej www.innespojrzenie.sosnowiec.pl,
 • termin uroczystości podsumowania Konkursu oraz wystawy pokonkursowej zostanie podany razem z komunikatem o wynikach Konkursu.

Informacje końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania zgłoszonych prac konkursowych.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.
 • Podpis nauczyciela na karcie zgłoszenia jest potwierdzeniem oryginalności pracy.
 • Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 • Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć do Organizatora:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1

41-200 Sosnowiec, ul. Staropogońska 64 a tel.

+48 032 290 62 79, +48 032 290 08 17, fax +48 032 290 08 16

e-mail: opp1@sosnowiec.edu.pl

POBIERZ REGULAMIN (DOC)

POBIERZ REGULAMIN (PDF)