Inne Spojrzenie

Wyniki 2010W ósmej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Inne Spojrzenie” o temacie przewodnim „Podróż do przyszłości” wzięło udział 2228 uczestników z całej Polski oraz z 12 państw (Rumunia, Rosja, Białoruś, Azerbejdżan, Łotwa, Chiny, Kazachstan, Turcja, Ukraina, Bułgaria, Indie, Chorwacja).

Jury łącznie nagrodziło 90 oraz wyróżniło 172 uczestników. Uroczystość podsumowania Konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się dnia 28 maja 2010r. o godz. 17.00 w Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12. Laureaci oraz ich opiekunowie/rodzice przyjeżdżają na koszt własny

Finalistom nieobecnym na uroczystości materiały zostaną przesłane pocztą na koszt Organizatora.

Wyniki Konkursu Inne Spojrzenie 2010