Inne Spojrzenie

Wyniki 2011W dziewiątej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Inne Spojrzenie" o temacie przewodnim "Twój kolorowy sen" wzięło udział 3956 uczestników z całej Polski oraz z 20 państw (Białoruś, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Rumunia, Bułgaria, Bahrain, Armenia, Gwinea, Rosja, Chiny, Chorwacja, Indie, Holandia, Jordania, Katar, Czechy, Ukraina, Macedonia, Arabia Saudyjska).

Oceny prac dokonało jury złożone z artystów plastyków w składzie: Przewodniczący: Mariusz Wnukowski, Damian Pacha, Magdalena Łucka -Stojek, Grzegorz Skrzypek, Marta Lachor -Winiarska, Sekretarz: Elżbieta Skiba -Posikata. Jury przyznało GRAND PRIX,84 nagrody oraz 179 wyróżnień. Uroczystość podsumowania Konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie siędnia 13 maja 2011r. o godz. 17.00 w Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przyjazdem i pobytem uczestników uroczystości. Finalistom nieobecnym na uroczystości dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą na koszt Organizatora.

Wyniki Konkursu Inne Spojrzenie 2011