Inne Spojrzenie

Podsumowanie 2011„… snując Snu sens.”„Inne spojrzenie”, tym razem poprzez „ Twój kolorowy sen” rozbudziło i potwierdziło duży sens organizacji kolejnej 9 edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego. Niesamowita ilość prac malarsko – rysunkowo – graficznych z krainy snu - różnych krajów świata, zjawiła się na jawie tegorocznego konkursu. Czy to wyobraźnia rodzi sen? Czy odwrotnie - sen budzi wyobraźnię ? A ta następnie w cudownie zaskakujący sposób przemienia surrealistyczne wizje młodych artystów w realne i prawdziwe. To dziecięca szczerość, twórcza intuicja odzwierciedla całą tajemnicę snu. Cały świat śni. Czym różnią się te sny? Różnią się na pewno kolorami, tak jak odmienne są kolory naszej skóry, naszych flag, naszych kwiatów. Nie wolno zapomnieć o tym, że sny potrafią być też czarno – białe. Jury konkursu nagrodziło i wyróżniło wiele bardzo ciekawych, oryginalnych i wrażliwych plastycznie obrazo – snów, rysunko – snów, jak również grafiko – snów.Trzeba zaznaczyć, że wśród tak dużej ilości znakomitych prac, wybór tych najlepszych nie był prosty. Wszystkim Wam serdecznie dziękujemy i gratulujemy ! Wydaje się, że tym co łączy nasze sny i marzenia, w pewien sposób czyni je podobnymi - jest ciągła nasza, nieustająca, dziecięca tęsknota za dobrem, prawdą, pięknem, miłością i szczęściem.


P.S  Życzę Wam Wszystkim - spokojnych i kolorowych snów.

Mariusz Wnukowski