Inne Spojrzenie

Regulamin 2012Wyobraź sobie…, że chcesz przygotować wiadomość, ale dla nietypowego odbiorcy – kogoś, kto będzie żył za 50, 100 lub nawet 250 lat. Niezwykłość tej wiadomości polega również na tym, że kiedyś, po latach, będzie musiała „opowiedzieć” o Twoim świecie, o Tobie, o sprawach dla Ciebie najważniejszych. Zatem pomyśl…,narysuj, namaluj…i wyślij…. bowiem dziesiąta, jubileuszowa edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Inne spojrzenie” to taka właśnie swoista:

KAPSUŁA CZASU.

W imieniu zespołu organizatorów:

Elżbieta Malinowska-Gulińska Dyrektor OPP nr 1 w Sosnowcu

Uczestnicy:

 • w kategorii dziecięcej; uczniowie w wieku: 6- 9 lat, 10 - 13 lat.
 • w kategorii młodzieżowej: uczniowie w wieku: 14 - 16 lat, 17 - 19 lat.

Ocena prac:

Jury oceni zgłoszone prace, przyznając: Grand Prix oraz nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Nagrodzeni otrzymają medal pamiątkowy, dyplom, katalog wystawy pokonkursowej lub nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i organizatora Konkursu. Wyróżnieni otrzymają dyplom pamiątkowy oraz katalog wystawy pokonkursowej.

Zasady uczestnictwa:

 • nadesłanie prac plastycznych nieprezentowanych w innych konkursach,
 • technika – rysunek , malarstwo, collage, grafika, batik,
 • format pracy – A4 ( 210mm x 297mm ), A3 (297mm x 420mm),
 • trwale umocowana na odwrocie pracy karta zgłoszenia,
 • nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować, nie oprawiać.

Terminy:

 • przyjmowanie prac konkursowych – do 10.02.2012 r.,
 • publikacja wyników Konkursu 30.03.2012 r. tylko na stronie internetowej www.innespojrzenie.sosnowiec.pl,
 • termin uroczystości podsumowania Konkursu oraz wystawy pokonkursowej zostanie podany razem z komunikatem o wynikach Konkursu.

Informacje końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania zgłoszonych prac konkursowych.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.
 • Podpis nauczyciela na karcie zgłoszenia jest potwierdzeniem oryginalności pracy.
 • Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 • Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć do Organizator.