Inne Spojrzenie

Wyniki 2012Drodzy uczestnicy konkursu! Drodzy nauczyciele! Zakończyliśmy etap oceny prac nadesłanych na X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Inne Spojrzenie”. Prosimy o zapoznanie się z  WYNIKAM . Wszystkich laureatów zapraszamy na uroczystość podsumowania Konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej. które odbędą się dnia 18 maja 2012r. o godz. 17.00 w Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności laureatów i ich opiekunów do dnia 27 kwietnia (e-mail: opp1@sosnowiec.edu.pl).Finalistom nieobecnym na uroczystości dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą na koszt Organizatora. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przyjazdem i pobytem uczestników uroczystości.