Inne Spojrzenie

Wyniki 2013Drodzy uczestnicy konkursu! Drodzy nauczyciele!

Dziękujemy Wam za udział w naszym projekcie, otrzymaliśmy 1347 niezwykle barwnych i fascynujących prac plastycznych. Już niedługo podczas wystawy pokonkursowej i w naszej internetowej galerii będziemy mogli podziwiać najlepsze z Waszych prac.

Prosimy o zapoznanie się z  WYNIKAMI.

Wszystkich laureatów zapraszamy na uroczystość podsumowania Konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej. które odbędą się dnia 17 maja 2013r. o godz. 17.00 w Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności laureatów i ich opiekunów do dnia 26 kwietnia (e-mail: opp1@sosnowiec.edu.pl).

Finalistom nieobecnym na uroczystości dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą na koszt Organizatora. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przyjazdem i pobytem uczestników uroczystości. Organizatorzy