Inne Spojrzenie

Regulanin 2004Zasady uczestnictwa:

  • nadesłanie prac plastycznych nigdzie nienagradzanych,
  • nieprezentowanych w innych konkursach, technika – rysunek , malarstwo, collage,
  • format pracy – nie mniejszy niż A4 i nie większy niż: 50 x 70,
  • trwale umocowana na odwrocie pracy karta zgłoszenia, udział w konkursie jest bezpłatny.

Informacje końcowe:

  • termin nadsyłania prac – 09.01.2004.
  • podsumowanie konkursu i wystawa pokonkursowa: luty-marzec 2004.
  • prace nagrodzone przechodzą na własność OPP nr 1.
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania zgłoszonych prac konkursowych.
  • nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować, nie oprawiać.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu. Kartę zgłoszenia prosimy wypełnić czytelnie: komputerowo lub pismem drukowanym.