Inne Spojrzenie

Regulamin 2006Uczestnicy konkursu i ocena prac:

Jury oceni zgłoszone prace, przyznając: nagrody, wyróżnienia oraz kwalifikacje do wystawy w następujących kategoriach wiekowych:

  • 6 - 9 , 10 - 13 , 14 - 16 , 17 - 20 lat.

Zasady uczestnictwa:

  • technika – rysunek , malarstwo, collage, grafika,
  • format pracy – nie mniejszy niż A 4 i nie większy niż: 50 x 70,
  • udział w konkursie jest bezpłatny,
  • trwale umocowana na odwrocie pracy karta zgłoszenia (wzór na następnej stronie wypełniona komputerowo lub pismem drukowanym).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania zgłoszonych prac konkursowych. Nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować, nie oprawiać.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. Termin nadsyłania prac – 17.03.2006 r. Podsumowanie konkursu i wystawa pokonkursowa: maj 2006 r. Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć do Organizatora.