Inne Spojrzenie

Podsumowanie 2007Imponująca ilość 3966 prac zgłoszonych do Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Inne Spojrzenie", organizowanego już po raz piąty przez sosnowieckie Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1, pozwala z satysfakcją podsumować dorobek przedsięwzięcia.

Tematem tegorocznej, jubileuszowej edycji było właśnie "Dziwne Zwierzę". Motyw przewodni Konkursu, dzięki zabawie z elementem rywalizacji, uaktywnił wielu młodych twórców, wyzwolił ich estetyczną wrażliwość. Zainspirował do poszukiwań oryginalnych środków wyrazu uczniów 265 szkół i placówek z wszystkich województw w Polsce oraz z: Czech, Białorusi, Rosji, Republiki Tatarstanu, Ukrainy, Łotwy, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Holandii, Francji, Irlandii i Kanady. Zatem prawdziwie dumni mogą być ci, których jurorzy - artyści plastycy. pegdagodzy - zakwalifikowali do grona 165 Laureatów.

Wyobraźmy sobie, jaką arkę musiałby zbudować Noe, gdyby chciał na jej pokładzie zmiescić wszystkie, wykreowane dzieki pracy intelektu, wyobraźni i emocji młodych twórców, zwierzo-stwory. A każdy z nich piękny, intrygujący, niepowtarzalny i wart ocalenia.

Wyobraźmy sobie również cała rzeszę młodych ludzi, przystępujących do realizacji konkursowego zadania. Uczniów, których nie znamy i nie możemy obserwować w procesie twórczym. Ale możemy stwierdzić, że świadomie i twórczo obserwują otaczający ich świat, mają przebogatą wyobraźnię. Dzięki twórczej postawie, ekspresji, zabiegom warsztatowym wykreowali fantastyczną iluzję, pod której działaniem długo jeszcze pozostaniemy my, organizatorzy Konkursu i odbiorcy pokonkursowej wystawy.

Potencjał twórczy, jaki wśród 7710 uczestników dotychczasowych pięciu edycji wyzwolił Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Inne Spojrzenie" dla nas, organizatorów jest niezwykle mobilizujący i zobowiązujący. Stąd pomysł na Konkurs na Logo ogłoszony tylko dla tegorocznych laureatów oraz zaproszenie do kolejnej, szóstej edycjiMiędzynarodowego Konkursu Plastycznego "Inne Spojrzenie", która, mam nadzieję, ponownie pozwoli na włączenie się w proces kierowania rozwojem uzdolnionych dzieci i młodzieży, a także na nagrodzenie i promocję wspaniale zapowiadających się talentów plastycznych.

Elżbieta Malinowska - Gulińska

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu