Inne Spojrzenie

O KonkursieSerdecznie witamy na stronie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Inne Spojrzenie". Konkurs organizowany jest od 2002 r. dla dzieci i młodzieży przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu.

Na konkurs napływa co roku kilka tysięcy prac, będących artystyczną realizacją tematu przewodniego. W dotychczasowych dwunastu edycjach mieliśmy okazję oglądać 25442 prac plastycznych z Polski oraz z 46 państw Europy, Azji, Afryki, Australii i Ameryki Północnej.

Najważniejszym sukcesem projektu jest jednak zaangażowanie młodych zdolnych ludzi, pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych, do twórczej refleksji nad otaczającym ich światem i dialogu o wspólnych wartościach.

Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem środowiska i na stałe wpisał się w kalendarz imprez artystycznych w naszym mieście. Tradycyjnie nagrodzone i wyróżnione prace prezentowane są podczas wystawy pokonkursowej w Muzeum w Sosnowcu.