Inne Spojrzenie

OrganizatorOrganizatorem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Inne Spojrzenie” jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu, istniejąca od 4 marca 1974r. publiczna placówka oświatowo-wychowawcza, prowadzona przez Gminę Sosnowiec. Oficjalna strona internetowa placówki: www.opp1.sosnowiec.ehost.pl 

 

Obecnie   nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Inne Spojrzenie” pracują:

Elżbieta Skiba-Posikata - Dyrektor placówki,

Ewelina Niedziela - Zastępca Dyrektora

 

Tłumaczenia wykonują:

Język angielski: Hanna Rędzińska

Język rosyjski: Ewelina Niedziela

 

W latach ubiegłych nad realizacją Konkursu pracowali :

Elżbieta Malinowska-Gulińska - Dyrektor placówki do roku 2015, inicjatorka Konkursu , autorka koncepcji wyrażonej w regulaminach i tekstach podsumowujących zamieszczanych w katalogach pokonkursowych i na niniejszej stronie internetowej do roku 2015,

Beata Skrzypek - artysta - plastyk przygotowująca projekty graficzne do roku 2012,

Karolina Kindler - Skowronek - artysta -plastyk, przygotowująca projekty graficzne  do roku 2015,

Dariusz Kindler - zdjęcia prac laureatów Konkursu do roku 2015,

Piotr Guliński - zdjęcia z uroczystości podsumowania Konkursu  do roku 2015

 

Tłumaczenia wykonywali:

Katarzyna Uliniarz, Hanna Rędzińska- język angielski,

Elżbieta Skiba-Posikata, Ewelina Niedziela - język rosyjski,

Katarzyna Kurpińska, Katarzyna Pluta -język niemiecki,

Krystyna Kerner - Firszt , Hanna Rędzińska - język francuski

Krystyna Kerner-Firszt - język hiszpański

 

Dotychczasowi jurorzy Konkursu, artyści plastycy:

Marta Lachor-Winiarska – Przewodnicząca jury w roku 2015

Mariusz Wnukowski – Przewodniczący jury do roku 2014, autor tekstów podsumowujących w katalogach,

Iwona Walas

Beata Skrzypek

Grzegorz Skrzypek

Adam Niesyto

 

Prowadzenie konferansjerki:

Elżbieta Skiba-Posikata

Katarzyna Kurpińska

Mirosław Posikata

Grzegorz Skrzypek

 

Oprawa muzyczna uroczystości:

Zofia Metto

Katarzyna Kożuch

Aleksandra Stano

Marek Metto

 

Przygotowanie wystawy prac plastycznych:

Elżbieta Skiba-Posikata

Grzegorz Skrzypek

Mirosław Posikata

Jan Kosek

 

Pomoc w organizacji uroczystości:

Elżbieta Skiba-Posikata

Ewelina Niedziela

Iwona Ambroziak

Małgorzata Podsiedlik

Beata Balcerek

Iwona Wilk

Elżbieta Grunkiewicz

Katarzyna Pluta

Hanna Rędzińska

Renata Kolano